Početna / S nama / Topusko pametni termalni grad

Topusko pametni termalni grad

image 

 

Topusko pametni termalni grad

TopThermalCity


                Razdoblje provedbe projekta: 1.6.2022. - 29.2.2024.

                Ukupna vrijednost projekta: 604.149,03 EUR

                Iznos bespovratnih sredstava: 421.485,80 EUR

 

Intencija Lječilišta Topusko, društva TOP-TERME d.o.o. i ostalih dionika je ponuditi viziju dugoročno održivog razvoja Općine Topusko temeljenog na korištenju obnovljivog izvora geotermalne vode i s njom povezane energije te smanjenju emisije CO2, kao i povećanoj sigurnosti opskrbe, a sve u skladu s najsuvremenijim dostignućima iz područja energetike i automatizacije, ali i socio-ekonomskog te prostornog planiranja razvoja lokalnih zajednica.

 

Zajedno za zelenu Europu

 

Upravitelj programa                                                Programski partner

image                      image                                                       

 

Nositelj projekta i projektni partneri     

imageimageimage


Projekt „Topusko pametni termalni grad“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu 421 tisuću EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Cilj projekta je izrada tehničke dokumentacije za obnovu i proširenje toplovodne mreže, za korištenje geotermalne vode u energetske svrhe i obnovu bušotina u svrhu povećanja broja korisnika usluga daljinskog grijanja te veću energetsku iskorištenost geotermalne vode kao obnovljivog izvora energije. 

 

EGP financijski mehanizam – EEAGRANTS/Energija i klimatske promjene

Program: Energija i klimatske promjene

 

Potpora EGP financijskog mehanizma predstavlja doprinos Islanda, Lihtenštajna i Norveške ka zelenoj, konkurentnoj i uključivoj Europi.
Dva su opća cilja EGP financijskog mehanizma:
1) smanjenje ekonomskih i socijalnih razlika u Europi te
2) jačanje bilateralnih odnosa između zemalja donatora i 15 zemalja EU-a u srednjoj i južnoj Europi te na Baltiku.
Države Donatori blisko surađuju s EU kroz Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Bespovratna sredstva EGP-a za razdoblje 2014. – 2021. iznose 1,55 milijardi eura.
Prioriteti za ovo razdoblje su:
# 1 Inovacija, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost;
# 2 Socijalna uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva;
# 3 Okoliš, energija, klimatske promjene i niskougljično gospodarstvo;.
# 4 Kultura, civilno društvo, dobro upravljanje i temeljna prava;
# 5 Pravosuđe i unutarnji poslovi.
Potpore EGP-a zajednički financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška, čiji se doprinosi temelje na njihovom BDP-u.
Prihvatljivost za bespovratna sredstva odražava kriterije postavljene za Kohezijski fond EU-a usmjeren na zemlje članice u kojima je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90% prosjeka EU-a.

Republika Hrvatska u razdoblju financiranja 2014. – 2021. na raspolaganju ima 103,4 milijuna eura (56,8 milijuna eura u okviru EGP financijskog mehanizma i 46,6 milijuna eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma). Udio nacionalnog sufinanciranja iznosi 9,8 milijuna eura (15%), čime ukupna raspoloživa sredstva dosežu vrijednost od 113,2 milijuna eura.

 

KONTAKT UPRAVITELJA PROGRAMA ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE:

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

UPRAVA ZA REGIONALNI RAZVOJ, KOORDINACIJU I KONTROLU PROGRAMA EUROPSKE

TERITORIJALNE SURADNJE

E-mail: energija@mrrfeu.hr

Web: EEAGRANTS/Energija i klimatske promjene

 

KONTAKT NOSITELJA PROJEKTA TopThermalCity:

Lječilište Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16, 44415 Topusko

Email: uprava@ljeciliste-topusko.hr

Web: www.ljeciliste-topusko.hr

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost društva TOP-TERME d.o.o. i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

 

 


Postupci nabave projektnog partnera TOP-TERME d.o.o.

 

PREDMET NABAVE: Usluga izrade naftno-rudarske dokumentacije potrebne za ishođenje dozvole za eksploataciju

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/2023
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 30.03.2023.

 

Poziv na dostavu ponude –link
Dokumentacija o nabavi - link
Prilozi - link
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - link
Odluka o odabiru - link

 

PREDMET NABAVE: Usluga izrade Idejnog i glavnog projekta toplovoda proširenja toplovoda do komercijalnih potrošača

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 04/2023
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27.06.2023. do 12:00 sati

 

Poziv na dostavu ponude –link
Dokumentacija o nabavi - link
Prilozi - link

 

PREDMET NABAVE: Usluga izrade naftno-rudarske dokumentacije sanacije/remonta bušotine TEB 1

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 05/2023
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 14.09.2023. do 12:00 sati

 

Poziv na dostavu ponude –link
Dokumentacija o nabavi - link
Prilozi - link

 

PREDMET NABAVE: Usluga izrade naftno-rudarske dokumentacije sanacije/remonta bušotine TEB 4

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 06/2023
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 14.09.2023. do 12:30 sati

 

Poziv na dostavu ponude –link
Dokumentacija o nabavi - link
Prilozi - link

Vijesti

 

  • 15. studeni 2023. - 2. radionica projekta - link
  • 10. - 15. rujna 2023. - Studijsko putovanje na Island - link
  • 13. - 14. travnja 2023. - Ravnatelj Lječilišta Topusko i direktor društva TOP-TERME d.o.o. sudjelovao na međunarodnoj konferenciji „Energetski i klimatski izazovi u Republici Hrvatskoj“ u Dubrovniku - link
  • 22. veljače 2023. - Održana uvodna konferencija projekta - link
  • 24. svibnja 2022. - Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - link
  •  

    ©TopTerme 2015. Sva prava pridržana