Početna / S nama / O vodi

O vodi

Sastav termalne vode

KATIONI

mg/l ANIONI mg/l

Natrija

20,361 Klorida 22,718

Kalija

11,061 Fluorida 0,358
Litija 0,025

Bromida

0,138
Kalcija 83,602

Jodida

0,019
Magnezija 19,392

Sulfata

108,640
Stroncija 0,062

Hidrobokarbonata

259,990

Mangana

0,046    

Željeza

1,189    

Aluminija

0,582    

 

Izdašnost izvora - preko 200 l/s

Temperature - 68º

 

Nedeisocirano:

Sicilijeve kiseline 52,976

Ugljični dioksid 42,926

Sumporovodik 0,341

 

Radioaktivnost:

4,43 Rn nC/l

0,0040 Ra nC/l

0,0429 "beta" radijacije nC/l

0,0494 "gama" radijacije nC/l

 

©TopTerme 2015. Sva prava pridržana