Početna / / Javno prikupljanje ponuda do 09.04.2018

Javno prikupljanje ponuda do 09.04.2018

Top Terme d.o.o.

Trg bana J. Jelačića 16

Topusko

 

 

Topusko, 27.03. 2018. godine

 

 

Objavljuju:

 

PRIKUPLJANJE PONUDA

 

 

Predmet prikupljanja ponuda su grupe proizvoda:

 

  1. Alkoholna pića
  2. Gazirani sokovi
  3. Prirodni sokovi
  4. Mineralna voda
  5. Ostali gazirani sokovi
  6. Kava, kapučino, cedevita, ugost. šećer i med

 

Planirano trajanje ugovora: godina dana.

 

Isporuka robe: prema dostavljenim narudžbama: do dva puta tjedno. Molimo Vas da nam u ponudi navedete uvjete plaćanja.

 

Ponudu ispuniti prema troškovniku, sa uključenim rabatima i popustima, te dostaviti na mail adresu : tajnistvo@topterme.hr

 

Potrebne obrasce u .xls formatu možete zatražiti na nabava@topterme.hr

 

Rok dostave ponuda 09.04.2018.

 

Direktor Top Termi d.o.o.:

 

Đurđa Kovačević, dipl. ing.

 

Napomena: društvo Top Terme d.o.o. nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, tako da se ne primjenjuju odredbe Zakona.

 

 

©TopTerme 2015. Sva prava pridržana